Certificates

Sijil Akuan Pendaftaran
Kementerian Kewangan Malaysia

Perakuan Pendaftaran
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

Pembekal dan Kontraktor Pembinaan
Tenaga Nasional Berhad

Sijil Pendaftaran Syarikat
Universiti Teknologi Malaysia