Certificates

Sijil Akuan Pendaftaran
Kementerian Kewangan Malaysia

Pembekal dan Kontraktor Perkhidmatan
Tenaga Nasional Berhad

Sijil Pendaftaran Syarikat
Universiti Teknologi Malaysia

Sijil Pendaftaran Syarikat
Petronas

Sijil Perakuan Pendaftaran
CIDB Malaysia